image description

Doğru personel nasıl bulunur ?

Doğru personel nasıl bulunur ?

 

 

Günümüzde çoğu firma, organizasyonlarında oluşan boş pozisyonlar için farklı işe alım kriterleri kullanıyor ve ne yazık ki bunu yöntem, özellikle de acil personel alımlarının gerektiği durumlarda pek kullanışlı bir yol olmuyor. Bunun en önemli nedenleri; zaman kaybı, ve her adaya uygulanan standart bir işe alım mülakatı belirlenmesinde zorluk yaratması olarak sıralanabilir. Böylece bazı adayların yeterince iyi değerlendirilememesi ve sağlıksız işe alımların gerçekleşmesi söz konusu oluyor. Esneklik, bağlılık, dürüstlük, motivasyon, sorumluluk alabilme, ayrıntılara önem verme, takım çalışmasına yatkınlık, iletişim becerisi gibi nitelikler, günümüzde çalışanlardan ve potansiyel adaylardan beklenen özellikler arasında yer almaktadır.

Adayların karakterleriyle ve profesyonel iş hayatlarıyla ilgili belirli sonuçlara ulaşabilmek için doğru soruları sormanız gerekmektedir. Aşağıdaki liste, mülakatlarda sıklıkla sorulan ve kişilerin karakterleri, çalışma sistemleri, özel becerileri ve güçlü/zayıf yönleri hakkında bilgi edinebileceğiniz tarzda olan mülakat sorularından oluşmuştur.

  • Firmamıza başvurmaya ne zaman karar verdiniz? Neden?
  • Bana kendinizden/son işinizden söz eder misiniz?
  • Son işinizden ayrılma nedeniniz nedir?
  • Eski işvereniniz ve referanslarınız sizi ne kadar iyi tanıyorlar? Sizce hakkınızda bize neler söyleyebilirler?
  • Güvenilirliğinizi ve bağlılığınızı sınayabileceğiniz bir durum ile hiç karşılaştınız mı?
  • Profesyonel iş hayatınız boyunca yetkilerinizi aştınız mı? Risk almak, sizin için ne derece zorlayıcı bir durum?
  • Profesyonel iş hayatınızda ulaşmak istediğiniz hedeflerinizin birinden ve bu hedefe ulaşmak için yaptıklarınızdan söz eder misiniz?
  • Normal koşullar altında katılmayacağınız bir takım çalışmasına dahil olmanız gerekti mi? Sizce bu durum motivasyonunuzu nasıl etkiledi?
  • İyi geçinemediğiniz iş arkadaşlarınızla ortak projelerde bulundunuz mu? Bu tip bir durumda o kişilerle iletişiminizi ne şekilde geliştirirsiniz?
  • Ne tip çalışma ortamlarında daha rahat çalışıyorsunuz?

Tüm dünyada artık nitelikli personeli işe almak son derece büyük dikkat ve özen gerektiren bir konu.. Piyasadaki rekabet özellikle işe ilk giriş aşamasında daha da fazla hissediliyor. Nitelikli personeli kadrolarına diğer firmalardan önce katabilmek için firmalar birbirleriyle yarışıyorlar. Bu nedenle iyi adaylara ulaşmak için farklı bir plan ve yeni bir strateji geliştirmek gerekiyor.

Hedef belirleme: İş ilanlarına başvuran adaylar temel olarak ikiye ayrılırlar. Birinci bölümdekiler motivasyonları yüksek olan ve bir an önce iş bulmak isteyen işsiz kesimi oluştururken; ikinci bölüm zaten bir işi olan ve sadece daha iyi bir iş bulabilir miyim? diye yeni ilanlara başvuran adaylardan oluşur. İş ilanları, bu iki tip aday grubunun da ilgisini çeker. Bu nedenle ilan verme tarzınıza, ilana yazdıklarınıza dikkat etmeniz ve gerekiyorsa ilan verme tarzınızı değiştirmeniz faydalı olabilir. Sizinle çalışmanın avantajlarından söz etmek etkili olacaktır. Sürekli kendini geliştiren, prestiji yüksek bir firma oluşturmak, bu çerçevede saygı duyulan bir yönetici olmak ve yönetim tarzınızın firma dışında da bilinip takdir edilmesi oldukça önemlidir. Eğer iş ilanınız uzun süre yazılı ya da görsel basında yer alırsa veya sürekli olarak tekrarlanırsa, potansiyel adaylar sizin acil olarak çalışan aradığınızı düşünecek ve bu onlarda olumsuz izlenimlere neden olacaktır. Bu tip bir duruma örnek olarak, firmanızın hem nasıl ilanlarınızda bahsettiğiniz kadar prestijli, hem de nasıl bu kadar uzun süre personel boşluğu içinde olduğu düşüncesidir. Ayrıca acilen elemana ihtiyacınız olduğunu hisseden nitelikli adaylarla ücret görüşmesinde zorluklar yaşayabilirsiniz. Sizin acil ihtiyacınızı gözlemlemiş olan potansiyel adayların ücret talepleri, sizin önermeyi düşündüğünüz ücretten yüksek olabilir. Bu durumda orta noktada buluşmanız pek kolay olmayacaktır. Siz teklifleri reddettikçe de eleman ihtiyacınız devam edecektir. Bu noktada oluşan diğer olasılık da, yeterince iyi olmayan ama sizinle maaş konusunda anlaşabilen bir adayla anlaşmanızdır. Bu durum da firmanız için uzun vadede pek faydalı olmayacaktır.

Firmanızdaki yeniliklerden potansiyel adayların haberdar olması için halkla ilişkiler kampanyaları planlamak, dönemsel yayınlar hazırlamak ve mümkün olduğunca sık kitle iletişim araçlarını kullanarak kamuya kendinizi tanıtmak oldukça gereklidir; çünkü bu tip çalışmalar, firmanıza potansiyel personel kaynağı sağlamanız açısından önem taşır.

Liseler ve üniversitelerle iletişim içinde olmak, firma olarak üniversitelerin kariyer günlerine katılmak diğer bir tanıtım yoludur. Bu şekilde öğrencilerin firmanızı yakından tanıma fırsatları olur. Bu tip bir çalışmanın en önemli getirisi, hem potansiyel adaylar kazanmanız hem de kendi firmanızın tanıtımını ve reklamını yapma fırsatı bulmanızdır.